tlf. 41 04 52 74 | post@laberget.no

Gratis Sommer CAMP på Laberget

Det er fortsatt noen få ledige plasser på Gratis SommerCAMP for 6-7.klasse

Rotary-klubbene i Levanger, Skogn og Åsen har gått sammen for å arrangere GRATIS sommerleir for barn fra 6 0g 7. klassetrinn. Ta kontakt med hvis du kjenner noen som ønsker å delta.

  • Publisert