tlf. 74 09 54 24 | post@laberget.no

Trivelig basarkveld

Kvelden ble rundet av med en trivelig kaffestund med god servering
Kvelden ble rundet av med en trivelig kaffestund med god servering

Tradisjonen tro gikk årets høstbasar på Laberget leirsted av stabelen en torsdagskveld i oktober. Det ble en trivelig kveld med godt felleskap, spennende utlodninger og tydelig Jesus-fokus.

Høstbasaren på Laberget leirsted er årlig en samling der det settes fokus på arbeidet som drives her og som gir et økonomisk bidrag til dette arbeidet.

 

En viktig del av programmet for kvelden var naturlig nok åreutlodninger med mange gevinster og et tombolalotteri for den yngre garde. Trekningen av årets Laberget-lotteri, som har pågått siden St. Hans, avsluttet basaren.

 

Under møtesamlingen holdt Linda Johnsen andakt der hun delte vitnesbyrdet om Jesus med fokus på Åndens frukt slik Paulus skriver om det i Galaterbrevet, kapittel 5. Veldig flott! Ellers ble det mye fin fellessang, og daglig leder fortalte litt om hva som har foregått på leirstedet den siste tiden og hva som står på programmet framover.

 

Vi sender en takk til alle som har bidratt med gevinster, kjøp og salg av lodd og som bidro til en trivelig basarkveld på Laberget leirsted!

 

Trekningslista for årets Laberget-lotteri finnes i pdf-dokumentet nedenfor:

  • Publisert