tlf. 41 04 52 74 | post@laberget.no

Trykk på bildet for mer tekst

Søknad om påmelding til post laberget.no

Påmelding starter 1.juni. skriv en enkel søknad med forklaring hvorfor du bør få GRATIS sommerferie i år!

Hvis bor i Levanger Kommune, er du kvalifisert til å søke.

Ikke alle kan regne med å få plass. Du får svar på søknaden før du slutter på skolen og tar sommerferie.

I søknaden må du huske:

 

1. Navn 

2. Adresse

3.Hvilken skole går du på

4. Navn på to foresatte

5. Telefonnr. og e.mailadresse til foresatte

6. Hvilke interesser har du (hva liker du å gjøre)?

7. Hvorfor ønsker du å være med på GRATIS SommerCAMP?

8. Har du noen utfordringer som vi må ta hensyn til og tilrettelegge for?

9. Har du noen venner som også søker om plass?

Søknadsportalen åpner 1.juni og du får svar før skolen slutter til sommeren!

  • Publisert