tlf. 41 04 52 74 | post@laberget.no

Velkommen til "NYÉ" Laberget Leirsted!

Spesielt velkommen til alle som har bidratt økonomisk til dette store løftet. Det er fortsatt mulighet til å støtte tiltaket. Vi mangler ca. 70 000,- for å nå målet!

  • Publisert