tlf. 41 04 52 74 | post@laberget.no

Foreningen Laberget Leirsted

Laberget leirsted drives av en forening med lokal tilknytning. Her kan du lese om formål og bakgrunn for foreningen.

Foreningen Laberget Leirsted (FLL) ble stiftet 14. desember 2007 med det formål å drive Laberget Leirsted som et godt egnet sted for kristent leirarbeid, spesielt tilrettelagt for barn og ungdom. Selv om dette er hovedmålet ønsker foreningen at leirstedet også skal benyttes til andre arrangement som leirskole, selskaper, overnatting for turister og yrkesreisende og til møter, kurs og andre arrangement. Alt vil naturlig nok skje i et rusfritt, trygt og trivelig miljø til glede for alle våre gjester.

 

Du kan være med å støtte foreningens arbeid med å drive og utvikle Laberget leirsted ved å bli medlem eller ved å støtte foreningens virksomhet økonomisk. Medlemsskap i foreningen kan tegnes av personer over 15 år og foreninger, firma, menigheter og organisasjoner. Alle medlemmer vil jevnlig motta et nyhetsbrev med informasjon om det som foregår på leirstedet. Foreningens vedtekter og innmeldingsskjema finnes lengst ned på denne siden.

 

Det er mulig å støtte foreningen økonomisk gjennom å inngå avtale om fast givertjeneste eller ved å gi en engangsgave. Fast givertjeneste etableres ved å fylle ut et skjema som finnes nederst på denne siden og sende det til Foreningen Laberget Leirsted, Sjøvegen 328, 7620 Skogn. Engangsgaver kan overføres til konto 8220.02.91103, eller på Vipps ved å velge "Betal" og bruke vårt vippsnr. #54529.

 

Det er også mulig å bidra med praktisk hjelp til foreningen. Det er stadig praktiske oppgaver som skal løses, så vi er takknemlige om du vil ta i et tak! Ta kontakt med leirstedet for nærmere avtale.

 

Takk for din støtte til Foreningen Laberget Leirsted!